img_5649

مهمترین فعالیت های شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان مازندران

بخصوص شرکت فناوری هوشمند آروین

 

طراحی و ساخت دوربین ( روبات ) بازرسی و ویدئو متری انشعاب  شبکه فاضلاب ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتر
طراحی و ساخت دوربین ( روبات ) بازرسی و ویدئو متری  شبکه های فاضلاب ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیمتر
طراحی و ساخت دوربین ( روبات ) بازرسی و ویدئو متری  شبکه های فاضلاب ۶۰۰ الی ۱۶۰۰ میلیمتر
ساخت دستگاه سطح سنج مایعات در شبکه فاضلاب
طراحی و ساخت روبات اصلاح و برش شبکه های فاضلاب
طراحی و ساخت روبات ترمیم گر شبکه های فاضلاب
اتوماسیون صنعتی و ساخت انواع دستگاه های هوشمند الکترونیکی مرتبط با آب و فاضلاب
هوشمند سازی و مانیتورینگ ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب
هوشمند سازی و مانیتورینگ تصفیه خانه های آب و فاضلاب
طراحی و ساخت دستگاه تشخیص و نقطه زن دریچه مدفون شبکه فاضلاب تا عمق ۵/۲ متر
طراحی و ساخت دستگاه نشت یاب دیجیتالی شبکه آب
طراحی و ساخت دستگاه تستر دیجیتالی کنتورهای مکانیکی آب
طراحی و ساخت کنتور هوشمند آب با امکان ارتباط با مرکز و اپراتور
طراحی و ساخت دستگاه واترجت ( شستشو ) شبکه فاضلاب
امکان تحقیق در خصوص ساخت دستگاه سخت افزاری جهت شستشو و از بین بردن آلودگی شبکه آب
امکان طراحی و ساخت انواع پروژه های آب و فاضلاب با محوریت الکترونیک، مکانیک، نرم افزار و کنترل
امکان طراحی و ساخت انواع پروژه های آب و فاضلاب با محوریت محیط زیست، نانو، فیلتراسیون آب
امکان طراحی و ساخت انواع پروژه های آب و فاضلاب با محوریت هوشمند سازی و کاهش مصرف انرژی
امکان طراحی و ساخت انواع پروژه های آب و فاضلاب با محوریت لوله های پلی اتیلن و پمپ های خانگی